Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

Έχουν καταλάβει οι υποψήφιοι Δημοτικοί σύμβουλοι του νέου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, πόσες αυξημένες αρμοδιότητες θα έχουν;…

Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» στον νέο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας με πρωτεύουσα τη Βόνιτσα, μεταβιβάζονται δεκάδες αρμοδιότητες που ανήκαν στην καταργούμενη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, αλλά και μια πλειάδα αρμοδιοτήτων που μέχρι σήμερα ανήκαν στην πολιτεία ή στους μηχανισμούς του κράτους χωρίς αυτό να συνοδεύεται και με τον τρόπο που θα βρεθούν οι πόροι που θα θωρακίσουν και θα ενισχύσουν όλες αυτές τις αρμοδιότητες…
Με λίγα λόγια ο νέος Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας, φορτώνεται με δεκάδες σοβαρά πράγματα χωρίς υποδομή ούτε εξειδικευμένο προσωπικό για να αντεπεξέλθει, που σημαίνει ότι θα πρέπει να διαθέτει και ένα αξιόλογο δήμαρχο, επιτελείο αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων που πρέπει να είναι  άτομα ικανά και με γνώση.

Ένα μικρό παράδειγμα από τις νέες αρμοδιότητες που θα κληρονομήσει ο  νέος Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας, είναι:
-Πολεοδομικές αρμοδιότητες, έκδοση οικοδομικών αδειών, ο έλεγχος μελετών, αλλά και κάθε συναφούς χαρακτήρα αρμοδιότητες και πράξεις εφαρμογής.
-Υπηρεσίες και πολιτικές για την Πρόνοια, η έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας, η χορήγηση κάρτας αναπηρίας, η καταβολή επιδομάτων, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
-Τομέας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής, αναλαμβάνουν τις σχετικές αρμοδιότητες, εποπτικές και άλλες, όπως τη διοργάνωση διενέργειας εμβολιασμών, την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλους φορείς ή και χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Τομέας Παιδείας, το σχολείο γίνεται αποκλειστικά υπόθεση του Δήμου. Αναλαμβάνουν αρμοδιότητες για ανέγερση σχολείων και την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων,  τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης.  Εντός των διοικητικών τους ορίων, μπορούν να αποφασίζουν την διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων  συνθηκών. Αποκτούν επίσης αρμοδιότητες στον τομέα της δια βίου μάθησης, όπως τη δυνατότητα ίδρυσης, λειτουργίας και εποπτείας κέντρου δια βίου μάθησης, όπως σχολές γονέων και κέντρα κατάρτισης.
-Τομέας Εμπορίου, αναλαμβάνουν τη δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τη συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο των πολιτών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών, την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και άλλα.
-Τομέας Τοπικής Ανάπτυξης, οι Δήμοι αποκτούν τη δυνατότητα για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής τοπικής σημασίας που αφορούν στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, κτηνοτροφία και αλιεία, και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία.
-Αναλαμβάνουν την άσκηση εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.
-Τομέας  Μεταφορών, αναλαμβάνουν όσες αρμοδιότητες εμπίπτουν με τις αστικές τοπικού επιπέδου αρμοδιότητες, όπως παραδείγματος χάριν τα σχετικά με τις γραμμές των λεωφορείων.
-Καθώς επίσης η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η ένταξη των μεταναστών, η προστασία της παιδικής και της τρίτης ηλικίας, οι αδειοδοτήσεις και ο έλεγχος πολλών τοπικών, οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, η πολιτική προστασίας, με την ένταξη των δήμων στον εθνικό σχεδιασμό με συγκεκριμένο ρόλο και αρμοδιότητες, κ.α.

Πρέπει λοιπόν ο  νέος δήμαρχος να είναι  επιστήμονας, νοικοκύρης,  με όρεξη για δουλειά, ένας άνθρωπος με ικανότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ικανότητα διοίκησης και εντιμότητα χαρακτήρα, συνεργάσιμος και κυρίως να διαθέτει όραμα για το νέο δήμο. Η εποχή των «βλαχοδημάρχων», των «μνημοσυνάκηδων», του μπλα – μπλα και της λαμογιάς πέρασε ανεπιστρεπτί. Ο νέος Δήμαρχος πρέπει να έχει πλάνο και μελέτες για το προς τα πού πρέπει να πάει ο μεγάλος Δήμος. Θα προχωρήσει προς μια τουριστική ανάπτυξη ή «πράσινη» αγροτουριστική μορφή ανάπτυξης, οπότε θα πρέπει να γίνουν και οι ανάλογες υποδομές;
Το ίδιο ισχύει και για μερικούς υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους που χωρίς καμιά μέχρι σήμερα παρουσία στα κοινά, άσχετοι, που είναι ζήτημα αν μπορούν να κάνουν απλή ανάγνωση του Καλλικράτη, έχουν τρέξει-(παρά τα όσα σοβαρά προβλήματα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν)- να μπούνε στα ψηφοδέλτια.
Έχουμε μπει σε μια εποχή που δεν αστειεύεται, δεν συγχωρεί και δεν χαρίζεται σ’ όποιον δεν προλάβει το τρένο της ανάπτυξης… Και η εποχή αυτή θέλει και τους ανάλογους Δημάρχους και  τους καλύτερους δημοτικούς συμβούλους. Αν δεν γίνει αυτό τότε είμαστε όλοι άξιοι της τύχης μας. Όπως στρώσαμε έτσι θα κοιμηθούμε..

Δεν υπάρχουν σχόλια: